Jdi na obsah Jdi na menu
 


technologie

ANTICKÁ HVĚZDNÁ MAPA

Tří-rozměrná reprezentace galaxie, včetně všech planetárních základen kdysi obývaných Antiky, včetně Proclarush Taonas a Terra Atlantus (antarktická základna).

Promítací virtuální místnost v antickém městě Atlantis v Pegasově galaxii byla objevena několik okamžiků po vstupu do města a zahrnovala taktéž video-nahrávku o původu Antiků.ANTICKÁ OSOBNÍ ZBRAŇ

Jde o účinnou omračující zbraň. Princip je podobný wraithským zbraním, stačí jeden výstřel pro celkové omráčení člověka.

Tato zbraň byla běžně používána bezpečnostními složkami Antiků.

V akci jsme mohli tuto zbraň vidět například v epizodě 2x09 Aurora.ANTICKÁ STÁZOVÁ KAPSLE

Stázová kapsle je podobná antické stázové komoře. Zpomaluje stárnutí člověka, udržuje ho ve stázi. Mozková aktivita však zůstává zachována. Jednotky také vytváří virtuální realitu, ve které mohou jedinci navzájem komunikovat.

Na palubě antických válečných lodí je mnoho těchto stázových modulů a v případě nouze se posádka může uchýlit do modulů, které je budou udržovat naživu, dokud se neobjeví záchrana.ANTICKÁ STÁZOVÁ KOMORA

Komora pro stázi. Uvede člověka do umělého spánku a sníží činnost metabolismu na minimum.

Stárnutí je zpomaleno, ne však zcela zastaveno.

ANTICKÁ ZBRAŇ -- DRONE WEAPON

Extrémně smrtící zbraň vytvořená Antiky. Po aktivaci automaticky vyhledá cíl ke zničení. V nečinném stavu je dosti podobná olihni. Drony jsou řízeny myšlenkami pilota puddle jumperu a ve větším množství jsou schopny vzájemně spolupracovat. Mohou operovat ve vesmíru i atmosféře a snadno prolomí i ten nejvyspělejší Goa'uldský štít. Tisíce těchto super-zbraní byly nalazeny i na Zemi.

SG-1 nalezla tisíce těchto zbraní v opuštěné antické základně na Antarktidě díky Jacku O'Neillovi. Když je jako roj využil ke zničení všech třiceti Anubisových útočných lodí na orbitě Země, byla jeho mysl pod vlivem antické knihovny vědění. Od té doby cestují vědci z celého světa na Antarktidu, aby analyzovali technologii v jejím klidovém stavu. Jedním z těchto výzkumníků byl před odchodem na Atlantis i Dr. Peter Grodin, pracující v mezinárodním týmu pod velením Elizabeth Weirové.

Tato zbraň nemůže být kontrolována nezkušenou "slabou" myslí. Jeden chybný příkaz, drone přijde k životu a na vlastní pěst vyhledá cíl. Jeden takový incident se přihodil, když Carson Beckett nechtěně aktivoval tuto technologii na Antarktidě a málem zničil helikoptéru s majore Johnem Sheppardem a generálem O'Neillem na palubě, než se ji Beckettovi podařilo deaktivovat.

Zbraň může být instalována v mnoha antických technologiích, základnami počínaje, puddle jumpery konče. Běžně jsou napájeny Zero Point moduly, ačkoli jednotlivý dron si zřejmě vystačí i s malým množstvým energie.ANTICKÉ OVLÁDACÍ KŘESLO

Toto křeslo se vyskytuje na všech antických základnách a slouží k ovládání jejích obranných i informačních funkcí. Dá se jím zapínat 3D projekční mapa k zobrazení galaxie nebo aktivovat umělé řízení atmosféry. Zároveň se používá k aktivaci dronů, kterými jsou sestřelovány nepřátelské lodě.

Antické ovládací křeslo bylo na Proclarush Theonas a je i v základně v Antarktidě a v Atlantis.ANTICKÉ ZAŘÍZENÍ K PŘECHOVÁVÁNÍ ENTITY

Zařízení je v podstatě jakási past na myši, která vytváří energii lákající entitu. Jakmile se dostane dovnitř, je chycena.

K odchycení je zapotřebí jedna osoba, která musí být přítomna, aby past spustila.
ANTICKÝ GENERÁTOR EM POLE

Zařízení schopné vytvořit EM pole, které narušuje elektronické vybavení. Tento generátor je napájen ZPM. Výborné zařízení pro ochranu planet před wraithskou sklizní.

Setkat jsme se s ním mohli například v epizodě 1x06 - Childhood's End.
ANTICKÝ LÉKAŘSKÝ SKENER

Toto zařízení je podobné detektoru známek života, ale je určeno pro lékařské účely.

Může sloužit například k hledání objektů a zlomených kostí v těle pomocí rentgenu či detekci přítomnosti specifického antického genu v těle.

ANTICKÝ OBRANNÝ SATELIT

Toto je pravděpodobně největší zbraňová platforma která kdy byla postavena. Je velká asi jako goauldská mateřská loď. Satelit se nacházel v oblasti Lagrange'a a byla to pravděpodobně poslední ochrana Atlantis před wraithy.

Díky němu se podařilo McKayovi a Grodinovi sestřelit jednu wraithskou mateřskou loď v 1x19 The Siege. Ovšem potom nastala závažná porucha v převádění energie a satelit už znovu nevystřelil. Poté ho zbylé dvě wraithské lodě snadno zničily i s Peterem Grodinem na palubě.ANTICKÝ OSOBNÍ ŠTÍT

Zařízení velikosti dlaně, které se umístí na tělo člověka s ATA genem a které potom nositele chrání před jakýmkoliv zraněním. Tlumící pole dokáže zabránit průniku jakýchkoliv objektů zvenčí, jako jsou např. kulky a chrání svého nositele dokonce při pádu z velkých výšek.

Když je štít zapnutý, nositel ale nemůže jíst ani pít a proto je jeho použití velmi omezené.

Ani sám uživatel nemůže na zařízení dosáhnout a manuálně ho vypnout. Toto zařízení se totiž ovládá pouze myslí uživatele.

Osobní štít je spjatý se svým nositelem, a pokud ho jeden člověk použije, nemůže ho použít už nikdo jiný.

První, kdo tuto technologii použil, byl Rodney McKay v epizodě Hide and Seek. Později jsme osobní štít mohli vidět třeba v epizodě Irresponsible, kde ho Lucius Lavin používal k oklamání místních lidí.ANTICKÝ SKENER ZNÁMEK ŽIVOTA

Multifunkční zařízení antického původu, schopné detekovat lidské a wraithské projevy života, radiaci, energetické zdroje a další veličiny. Jedná se o příruční přenosné zařízení, snadno schovatelné do kapsy. Puddle jumpery obsahují ve standardní výbavě nejméně jeden detektor.

Jednotlivci detekovaní zařízením jsou na displeji označeni blikajícími čtverečky. Když skener poprvé spatřili, Aiden Ford dychtiv jej pojmenovat, označil jej jako "life signs detector" (detektor známek života), třebaže obsahuje i jiné funkce.ANTICKÝ STROJ ČASU

Tento přistroj vynalezl antik jménem Janus a instaloval ho do jednoho puddle jumperu, který je v 1x15 Before I sleep. Díky tomuto stroji se dr. Weirová dostala do minulosti kdy Atlantis obývali Antikové a mohla Janusovi říct že jakmile přišli tak se zhroutil štít a město se zatopilo. Díky tomu instaloval bezpečnostní pojistku aby se město odpoutalo ode dna a vyplavalo na hladinu. Ale na rozkaz rady musel celý projekt zastavit a zničit všechny materiály s tím související. Je ovšem známo že Janus ve svojí práci pokračoval a podařilo se mu sestrojit další prototyp který se objevil v Stargate SG-1 8x20.

Podle Rodneyho McKaye je cestování časem možné ale je k tomu nutná technologie k manipulaci s černými děrami, abyste mohli vytvořit červí díru nejen v prostoru ale i v čase.ANTICKÝ ZDROJ ENERGIE -- ZERO POINT MODULE

Jedná se o antický energetický zdroj válcovitého tvaru obsahující energii kompatibilní s antickými technologiemi včetně hvězdných bran. Z.P.M. čerpá své obrovské množství síly z energie vakua, získané ze soběstačné oblasti podprostorového času a jeho potenciální výdrž dosahuje neskutečných několik miliónů let.

Mnohá antická zařízení vyžadují právě zero point moduly a například město Atlantis je napájeno třemi těmito jednotkami. Z.P.M. je i nezbytnou součástí pro vytvoření červí díry do jiné galaxie. Tento energetický zdroj je dokonce možné postavit i z pozemských materiálů, jak již jednou Jack O'Neill dokázal (pod vlivem antické knihovny vědění), když se potřeboval dostat k Asgardům.

SG-1 technologii poprvé objevila, když ji O'Neill, opět pod vlivem antické knihovny vědění, dovedl na planetu Proclarush, aby získali Z.P.M. z Taony, opuštěné antické základny. Přinesli jej zpět na Zemi a objevili tak antickou základnu na Antarktidě, kde zařízení napájelo antické drony, kterými zlikvidovali Anubisovu útočnou flotilu. Modul byl později použit k vytvoření červí díry do galaxie Pegasus.

Jakmile pozemský tým dorazil na Atlantis, zjistil, že dva ze tří modulů Z.P.M. jsou vyčerpány a třetí dosáhl kriticky nízké hodnoty energie, která sotva stačila na udržení silového šťítu kolem ponořeného města. Ty byly dočasně nahrazeny moduly naquadahovými.ANTI-REPLIKÁTORSKÁ ZBRAŇ (A.R.G)

Technologie vysílá přímý energetický puls, který přerušuje spojení mezi nanity, z nichž se Replikátoři/Asurané skládají. Tato zbraň je mladší sourozenec zbraně proti Replikátorům, kterou používají v SGC. Její účinek je ale stejný, a navíc je praktičtější, protože zbraň je menší a lehčí.

Nevýhodou této zbraně je, že Asurané, kteří jsou mnohem vyspělejší formou Replikátorů, se dokážou energetickým pulsům po čase přizpůsobit a její použití je proto omezené. Tým Atlantis tyto zbraně použil ve dvojepizodě Return, kdy Asurané obsadili Atlantis.ASGARDSKÉ TRANSPORTNÍ ZAŘÍZENÍ

Pokročilá asgardská transportní technologie, díky které je možné během mrknutí oka přemisťovat objekty na obrovské vzdálenosti -- včetně (ale nejen) transportu loď-loď a loď-planeta. Asgardi jej obvykle využívají k vlastnímu přemisťování na větší vzdálenosti.

Transport využívá energetického paprsku k dematerializaci objektů a vyšle je ve formě energie rychlostí blízké rychlosti světla.

Transportní zařízení je i součástí pozemské kosmické lodi Daedalus, která je díky své pokročilé technologii hyperprostorových letů, schopna dopravovat pasažéry mezi Zemí a Atlantisem.ASURANSKÁ RUČNÍ ZBRAŇ

Ruční zbraň vyvinutá Asurany k osobní obraně. Tato zbraň vydává pulsy modré energie, která může a nemusí proniknout antickými štíty.

Neví se, jestli je to původně antický design jako u většiny technologie asuranské civilizace, anebo zda je to zbraň vyvinutá samotnými Asurany.ATHOSIANSKÝ ZAPALOVAČ

Malé přenosné athosianské zařízení schopné laserovým zářením zapálit oheň. Athosiané zapalovač využívají pro zapalování svých pochodní nebo svíček až po přípravu jídla.

Zapalovač jasně dokazuje, že Teylin lid je ve skutečnosti mnohem vyspělejší než se zdá. Kromě těchto snadno zatajitelných technologiií Athosiané nevyužívají žádné další vyspělejší zařízení, čímž se brání před útokem Wraithů, kteří nedovolí žádné civilizaci větší technologický růst, aby je neohrozili.ENERGETICKÁ JEDNOTKA HVĚZDNÉ BRÁNY

Zařízení o přibližné šířce hvězdné brány zřejmě určené k napájení brány umístěné ve volném vesmíru, postrádajíce tak vytáčecí zařízení - DHD. Vesmírné brány jsou vybaveny třemi jednotkami umístěnými kolem brány po 120 stupních. Jednotky jsou také vybaveny pomocnými zážehovými motory, díky nimž je možné udržovat pozici hvězdné brány ve volném vesmíru.

Každá energetická jednotka je pravděpodobně vybavena vlatním antickým energetickým zdrojem. Dokonce je možné, že se jedná o dlouho-trvanlivý Zero Point Module, díky němuž mohly brány ve vesmíru pracovat bez DHD po tisíciletí. Takovéto brány jsou zvýrazněny jemným osvětlením podél celé své délky.

Je také pravděpodobné, že energetické jednotky sami rozsvěcují všech devět zámků na bráně ve snaze upozornit na aktivní bránu. Zdali je tato technologie původem antická, není zcela jisté, ale je pravděpodobné, že Antikové umístili brány do volného vesmíru a vybavili je dlouho-trvanlivými energetickými zdroji.G.D.O. (GATE DOOR OPENER)

Zařízení přenáší signál do počítačů Atlantis, který identifikuje přicházející jednotku a deaktivuje štít brány, který zabraňuje v průchodu skrz hvězdnou bránu.

G.D.O. a kódy (sekvence čísel, které musejí být ručně zadány do G.D.O.) jsou přiděleny každému členu každého týmu.GENIIJSKÝ JADERNÝ REAKTOR

Primitivní (ale efektivní) přenosné zařízení, zkonstruované rasou Genii. Ti ho stavěli několik let v naději, že jim pomůže porazit Wraithy. Původně chtěli s použitím počkat ještě mnoho let, ale znovuprobuzení Wraithů (a znalosti doktora McKaye) stavbu urychlili. Ochrana před zářením ale u reaktoru nebyla původně nijak velká a tak si vědci, kteří na něm mnoho let pracují, ponesou následky a nejspíš předčasně zemřou.

Genii ale tuto oběť podstupují s vidinou brzkého dokončení funkční atomové bomby. S tím jim pomůže hodně doktor McKay v epizodě Underground, kde se setkávají s Genii poprvé. Potom, co se ale tady rozchází jako nepřátelé, v epizodě Siege, Genii poskytnou prototypy svých bomb expedici k ochraně před útokem Wrathů. Prototypy jsou tak vyzkoušeny bez následků pro Genii, kteří díky tomu zjistí, že jejich bomby opravdu fungují.HOFFANSKÁ DROGA

Enzym, vyvinutý rasou Hoffanů, který zabraňuje Wraithovi krmit se na člověku. Droga, původně vyvinutá Hoffanským vědcem, Farrol Mylanem, byla 150 let jen experimentem v laboratoři. Poté, co Hoffanům expedice z Atlantis poskytla vybavení, dokázal doktor Beckett spolu s Hoffanskou doktorkou Pernou projekt dokončit. Droga tak byla připravena, aby ji mohlo lidské tělo vstřebat.

Poté, co se smrtelně nemocný Hoffan nabídl jako dobrovolník, mu byla droga vpíchnuta. Umožnil Wraithovi, který byl vězněm na Atlantis, aby se na něm živil, ale droga tomu zabránila. Měla ovšem vedlejší efekt, s kterým nikdo nepočítal. Wraithovi sice zabránila v krmení se na člověku, ale také ho oslabila a Wraith za několik hodin zemřel.

Droga je navíc smrtelná i pro 50% jejích příjemců. Ale poté, co si většina Hoffanské populace odhlasovala, že se chtějí nechat naočkovat, jim byla droga i přes odpor Atlantis týmu podána.

Tato droga, stejně jako Hoffané, se objevila v epizodě "Poisoning The Well".HVĚZDNÁ BRÁNA

Obrovský kruh na jehož vnitřním okraji se nachází 39 symbolů reprezentujících hvězdná seskupení, schopné přenosu lidí a objektů na vzdálenosti stovky tisíců světelných let skrz mezihvězdný tunel zvaný červí díra. Hvězdná brána, zkonstruovaná před tisíciletími Antiky, je vyrobena z mimozemského minerálu naquadahu a váží okolo 29 tun.

Z jedné strany se nachází devět rovnoměrně rozložených zámkových mechanismů tvaru V, zvaných chevrons, schopných zapadnout na své místo v minimálním počtu sedmi zámků a to díky volně točivému vnitřnímu kruhu. Prvních šest symbolů označuje konkrétní místo ve vesmíru a sedmý místo počátku (místa odkud je brána aktivována). Jakmile sedmý zámek zapadne, vynoří se z brány nestabilní vlna energie, spalující cokoli, co se v jejím prostoru vyskytne. Po ustálení a utvoření horizontu událostí je možné uskutečnit odchozí cestu bránou. Jakmile je objekt na druhé straně opět zmaterializován, brána se samočinně uzavře.

Síť hvězdných bran se rozprostírá i mimo naší galaxii a obsahuje mnoho tisíc bran. Většina bran je spojena s vytáčecím zařízením (dial home device - D.H.D.), díky němuž může uživatel vytočit adresu jiného světa. SGC nemá k dispozici DHD a tak namísto toho vytvořili počítačový systém přistupující přímo k bránovým systémům a vytáčející tak adresy.

V galaxii Pegasus jsou některé brány umístěny ve volném vesmíru na orbitě planet místo na planetách samotných. Namísto použití přidruženého DHD jsou vesmírné brány napájeny třemi energetickými jednotkami a vytáčení je přístupné panelem na lodi.

Hvězdná brána je v podstatě ohromný supravodič schopný využít energii z mnoha druhů energetických zdrojů, zvláště elektrické. Vnitřní kruh je takovým bezpečnostním prvkem. Absorbuje-li brána dostatečné množství energie, kruh se odemkne a umožní manuální vytočení adresy v případě poškozeného DHD.HVĚZDNÝ POHON

Extrémně silné zařízení, umožňující samotnému městu jako Atlantis, letět nadsvětelnou rychlostí. Město samotné je vesmírná loď a tento pohon vyžaduje hodně energie, tedy nejméně tři plně nabité ZPM. Ve spojení s motorem se aktivuje i štít a inerciální tlumiče, chránící město a jeho obyvatele. Před samotným aktivováním pohonu je třeba udělat spoustu příprav a samotné inerciální tlumiče vyžadují nejméně půl hodiny, než se plně nabijí.

Antikové dokázali uletět s Atlantis vzdálenost mezi 3, 26 a 3, 50 miliony světelných let, když cestovali mezi Mléčnou dráhou a Pegasem. Jak dlouho tato cesta trvala, není známo.

Tento pohon používají i Asurané, kterým energie nečiní problémy, protože si dokážou vytvářet vlastní ZPM.

Samotná Atlantis dokázala v epizodě "First Strike" vzlétnout a letět, ale s velkými problémy uletěla jenom určitou vzdálenost, protože neměla dost energie (epizody "Adrift" a "Lifeline").I.D.C

Identifikační kód. Tento kód je vysílán pomocí G.D.O (Gate Door Opener) a slouží tak k identifikaci příchozího, který chce projít bránou. Všechny SG jednotky mají své kódy, každý SG tým má svůj vlastní. Pokud je tým po nějakou dobu nezvěstný, kódy se automaticky mažou a nejdou znovu použít. Toto opatření slouží jako ochrana před případným prozrazením kódu nepříteli a jeho zneužitím.

V Atlantis mají kód přiděleni Athosiané, lidé Teyly, kteří nejprve používali bránu pro k cestě za obchody a pak se sami přesunuli na jinou planetu. Později byl kód dán i rase Genii, ale pouze pro identifikaci, nikoliv přímo k vypnutí ochranného pole před bránou.MEZIGALAKTICKÝ MOST

Řetěz hvězdných bran, spojující prostor tří miliónů světelných let mezi Mléčnou dráhou a Pegasem. Tento řetězec tvoří 34 bran na různých místech v obou galaxiích a zkracuje tak dobu cestování mezi Atlantis a SGC ze tří týdnů na třicet minut.

Je to společný projekt doktora McKaye a plukovníka Carterové. Doktor McKay vytvořil pro tento most instrukce, respektive kód, který nasměruje každou bránu přímo k tomuto mostu. V tomto řetězu bran se dá nejlépe pohybovat pomocí Puddle Jumperu, který je pro cestování bránou přímo postaven. Pilot tak na stanici, která se nachází uprostřed mostu a je na strategickém místě mezi oběma galaxiemi, zadá prostě adresu první brány v Mléčné dráze, popř. Pegasu a kód, vepsaný do systému, ho pošle správným směrem.

Řetěz se dá v případě ohrožení vyřadit jednoduše tak, že se zničí stanice, která systém bran spojuje. Stačí vyřadit stanici a naruší to tak celý systém. K tomuto činu se krátce po dostavění mostu odhodlal generál Landry, když Asurané obsadili Atlantis a hrozilo, že se rozhodnou vyrazit k Zemi. Naštěstí tým Atlantis Asurany předtím zastavil, takže most zatím funguje.NANITÉ

Mikroskopická zařízení, schopná vniknout do lidských buněk a manipulovat s DNA. S nanity mají zkušenosti už v SGC, ale v Atlantis je jejich objevení předzvěstí setkání s Asurany, lidskou formou Replikátorů v galaxii Pegasus. Ukázalo se, že Antikové vytvořili nanovirus a použili ho k vývoji Asuranů, jež měli být "zbraní" proti Wraithům.

Nanité mají schopnost se přizpůsobovat a tak je manipulace s nimi velmi složitá. Obvykle se ovládají velícím kódem, který je těžké najít a pozměnit. Doktor McKay dokázal najít velící kód, kterým navedl Asurany zpět k jejich původnímu úkolu, ničení Wraithů. Ale Asurané se naučili sami svůj kód pozměňovat a používat ke svým plánům. Obranou proti napadení nanity je buď změna velícího kódu, anebo silný elektromagnetický puls.NAQUADAHOVÝ REAKTOR, GENERÁTOR

Jedná se o pokročilou reaktorovou jednotku, která produkuje obrovské množství čisté energie z naquadahu -- vzácného minerálu nenacházejícího se v našem slunečním systému. Země získala naquadahovou technologii od Orbanianů a funkční prototyp byl vyvinut v SGC Samanthou Carter.

Konec reaktoru tvoří naquadahový generátor, který může být použit k napájení brány i bez DHD a atlantská expedice na něj bezvýhradně spoléhá(la) při napájení města ve vzdálené galaxii Pegasus. Naquadahový generátor může být taktéž uměle přetížen a vyvolat tak masivní explozi.PROJEKT ARCTURUS

Jak antikové prohrávali válku s Wraithy tak se snažili získat nějakou výhodu, aby mohli průběh války zvrátit. Jejich prvotním cílem bylo naleznutí výkonnějšího zdroje energie než ZPM a tím ho zcela nahradit. Projekt měl získávat vakuovou energii z našeho časoprostoru, čímž by se stal potencionálně výkonný jako sám vesmír.

Těsně před dokončením však nad planetu přiletěli wraithové a antikové museli otestovat jejich zbraně napájené tímto novým zdrojem. Problém však byl v tom že napájecí zdroj není kontrolovatelný za jakékoliv hladiny. A samotné získávání vakuové energie z našeho časoprostoru vytváří prostředí ve kterém neplatí fyzikální zákony. Takže jak se zvětšuje výstupní energie, tak se v komoře stále vytvářejí a zanikají neobvyklé částice, které reagují s ochranným polem a prostupují jako silná radice. Antikové sice flotilu zničili ale poté se zbraň, chovající se jako ventil aby nedošlo k přetížení, obrátila na budovy na planetě. Naštěstí stihli všechno vypnout ale masivní radiační vlna je všechny zabila. Tuto chybu zopakoval Rodney McKay v 2x06 Trinity ale už nedokázal zdroj vypnout. Ten následně vybouchl a vzal s sebou 5/6 místní sluneční soustavy.RETROVIRUS

Wraithové mají ve své genetické složce lidskou část, ale také genetické informace tzv. Eratuského brouka.

Retrovirus byl navržen dr. Beckettem a jeho týmem k extrahování částí Eratuského brouka z Wraithů, aby po jeho aplikování zůstala jen jejich lidská část. Retrovirus však neplní svůj účel na 100%. Dokáže přeměnit sice Wraitha na člověka fyzicky, ale přeměněnému jedinci zůstávají wraithské pudy a instinkty.RONONOVA ZBRAŇ

O této zbrani, kterou vlastní Ronon Dex, se toho moc neví. Je možné, že je to Sateďanská zbraň, upravená různými druhy převzatých (nebo ukradených) technologií jiných ras. Nestřílí kulkami, ale vystřeluje velký červený proud energie. Má dvě nastavení, na omráčení a na zabití.

Ronon Dex tuto zbraň nosí všude, i na Atlantis a nedá na ní dopustit. Poprvé jsme ho v akci s touto zbraní mohli vidět v epizodě Runner, kde si její účinky vyzkoušelo na vlastní kůži i několik členů atlantické expedice.SATEĎANSKÁ PUŠKA

Zbraň rasy Sateďanů, z níž pochází Ronon. Je sestavena ze tří částí, které vystřelují jistý druh červené energie. Je velmi těžká a nutí tak uživatele držet ji oběma rukama. Je nevhodná pro přenášení na delší vzdálenosti. Sateďanští vojáci proto dávají přednost ručním zbraním.

Tato zbraň byla zatím použita v epizodách "Runner" a "Sateda", kde ji ještě před útěkem z planety používal Ronon a jeho vojáci.TRANSPORTNÍ MÍSTNOST

Jedna z nesčetného množství transportních místností dokáže v mžiku přenést hned několik jednotlivců do mnoha různých lokací v Atlantis. Jakmile uživatel vstoupí dovnitř, display zobrazí mapu města, umožňujíce tak uživateli vybrat, kam si přeje být poslán. Poté se uzavřou dveře a uživatel je přenesen do identické místnosti na jiném místě ve městě. Šachta také slouží jako výtah, transportující uživatele z jednoho patra do jiného.

Antická transportní technologie využitá v těchto místnostech na Atlantis je ta samá, kterou využívají transportní kruhy, které vyvinula taktéž tato rasa.

Když expedice ze Země poprvé dorazila na Atlantis, místnosti byly využívány jako skladové komory, dokud athosianský chlapec Jinto náhodou neobjevil jejich skutečný účel. Není známo, zda mohou být jednotlivci naráz teleportováni na vícečetná stanoviště, či musí všichni cestovat na stejné místo. Dosah zařízení je takéž neznámý.UZAMYKACÍ ZAŘÍZENÍ

Zařízení, umožňující Antikům uzamknout systémy města a zabránit tak komukoliv v jejich použití. Je skryté pod zemí před bránou a dovoluje tak po průchodu bránou každému, kdo je k tomu oprávněn, toto zařízení aktivovat. Nejspíš je dovoleno ho používat jen antickým důstojníkům, nebo lidem s ATA genem. Všechny systémy města jsou pak podřízeny tomu, kdo toto zařízení aktivoval. Tato technologie je pravděpodobně určena hlavně k situacím jako je například přepadení, kdy se zabrání násilnému převzetí města. Je možné, že tuto pojistku mají i antické lodě.

Členové expedice o tomto zařízení nic nevěděli, dokud ho antická velitelka, Helia, sama v epizodě Return neaktivovala.UZEMŇOVACÍ STANICE

Válcovitá jednotka, jedna ze čtyř, které když jsou propojené, nasměrují blesky z bouře do moře. Stanice jsou spojené důmyslným antickým terminálem a nelze je zapnout bez velícího kódu.

Pokud ZPM nemá dostatek energie k vytvoření ochranného štítu, ventilují se tak, že jednotlivé stanice se oddělí a nasměrují čistou energii do chráněných chodeb ve městě a zapnou tak ochranný štít nad městem. Antická verze číselné sekvence 0-3-1-5-4-7, zadaného do rotujícího zařízení, oddělí jednotku (spodní část se oddělí a otočí se o 90 stupňů ve směru hodinových ručiček) a využije energii získanou z blesku.

Tyto stanice byly viděny v akci pouze jednou, ve dvojdíle "The Storm/The Eye".WRAITHSKÁ DATABÁZE

Tato databáze obsahuje všechny informace o Wraithské technologii. Jsou v ní plány k Wraithským lodím, od jejich organického designu po ventilační systém. Samotná, originální databáze má i obsah, podle nějž se dá v databázi orientovat. Lidé by v ní, v případě, že by dostali šanci si tuto databázi prostudovat, našli i slabinu ve Wraithské technologii.

V epizodě Allies se lidem databáze do rukou na chvíli dostala, ale obsahovala virus, „červa“, který stáhl informace z počítačů na Atlantis a databáze sama se automaticky zničila.WRAITHSKÁ HIBERNAČNÍ KOMORA

Trojúhelníková stázová komora navržená pro přečkání jednoho Wraitha po blíže nespecifikované dlouhé období, během kterého jsou wraithská sklízecí území vyčerpána. Když je hlídač (Keeper) zabit, Wraithové se automaticky proberou, aby zneškodnili vetřelce.

Hibernační komory se zdají být spíše organického původu, než technologicky založené a jsou rozmístěny po dvojicích ve skupině šesti takovýchto buněk (viz. obrázek) podél stropu v centrální hale wraithské mateřské lodi. Není známo, zda jsou tyto skupiny stázových komor nějak propojeny.

Wraithský hlídač nespustí oko ze spící armády, ale jen malá skupina wraithských válečníků střeží chodbu chránící hlídače a hnízdo.WRAITHSKÁ PUŠKA

Dvou-ruční zbraň používaná wraithskými válečníky, která emituje elektrizující modré pole energie, které paralyzuje oběť. Puška je na každé straně osvětlena žlutými buňkami (možná znázorňujícími množství aktuální hladiny energie) a jejím dlouhým a ostrým hrotem lze snadno oběť propíchnout.

Jako mnoho jiných wraithských zbraní, jsou pušky navrženy pouze pro omráčení oběti a ne její zabití či poškození. To jim umožňuje lovit lidi a přenášet je zpět do mateřských lodí k jejich pozdějšímu strávení (vysátí životní energie z těla oběti).WRAITHSKÁ RUČNÍ ZBRAŇ

Menší verze Wraithské pušky, ale se stejným omračovacím účinkem. Wraithské pistole jsou mnohem praktičtější a jsou proto častěji používány.

Lidé několik těchto zbraní získali a používají je na misích, kde chtějí nepřítele omráčit, ne zabít. Není tak praktická jako Zat, často používaný SG týmy na Zemi a to hlavně proto, že se kvůli svému designu nedá vložit do pouzdra pro ruční zbraň. Není ani známo, jak ji nosí sami Wraithové, protože ti tuto zbraň obvykle drží v ruce.WRAITHSKÁ SONDA

Průzkumná sonda postavená Wraithy. Je vybavena pokročilým druhem skeneru, který zjišťuje výskyt technologie v jeho okolí z důvodu identifikace.

Získané informace odesílá na nejbližší mateřskou loď.

WRAITHSKÁ STÁZOVÁ JEDNOTKA

Tato jednotka je malý prostor, do nějž jsou umísťovány Wraitshké oběti, a kde jsou udržováni ve stázi než jsou připraveni k „živení se“. Každá tato jednotka člověka po nějaké době omotá vlákny, podobnými pavučině, v níž se člověk nemůže hýbat, ale která simuluje prostředí lidského těla a udržuje tak oběť naživu.

Tato jednotka také nemusí nutně navodit bezvědomí. Člověk v ní může být dokonale při vědomí, jen bez schopnosti pohybu a útěku. Na každé Wraithské lodi existuje několik těchto jednotek, aby tak měli Wraithové při cestě vesmírem dostatek „jídla“.WRAITHSKÉ AUTODESTRUKČNÍ ZAŘÍZENÍ

Zřízení, které má za úkol zabít Wraitha, aby nepadl do zajetí. Wraithští vojáci je mají připevněné na své hrudi, a spouští se ovládáním na levém zápěstí. Zařízení tak může být kdykoliv spuštěno samotným Wraithem, pouhým dotykem nebo úderem.

Toto zařízení bylo zatím viděno jen u nejnižších Wraithských vojáků (nosí masky na obličeji), nikoliv u Wraithů s vyšší hodností nebo samotných královen.WRAITHSKÉ TRANSPORTNÍ ZAŘÍZENÍ

Energetické pole emitované z wraithské stíhačky, transportuje kohokoli na její palubu.

Stíhačky využívají toto transportní zařízení zejména pro sbírání lidských obětí, přinášejíce je zpět do wraithské mateřské lodi pro následnou konzumaci.

Transportní paprsek se zdá být vysoce energeticky nabitou bariérou, která se pohybuje mezi stíhačkou a zemí.WRAITHSKÉ ZAŘÍZENÍ NA UKLÁDÁNÍ DAT

Přenosná jednotka, schopná uložit velké množství informací. Většinou jsou to informace o Wraithských lodích a jejich polohách v galaxii Pegasus. Tyto informace jsou citlivé a je velmi těžké tuto přenosnou jednotku získat. Data na ní jsou zakódovaná, ale není těžké se k nim pomocí dekódovacích programů dostat.

Lidé získali toto zařízení od rasy Genii, v epizodě Underground, kde se také dověděli o více jak 60 Wraithských lodích v galaxii. Později se jim dostalo do ruky díky Fordovi a jeho mužů, kteří s pomocí tohoto zařízení plánovali útok na Wraithskou loď.WRAITHSKÝ NÁRAMEK PILOTŮ

Wraithští piloti běžně nosí náramek, který slouží jako naváděcí maják. Při aktivaci tiše pulzuje a zčervená, vysílajíc polohu skrze vesmír, ale ne skrz červí díru.

Podle teorie dr. McKaye jsou na určitých planetách umístěna přenosová zařízení která zachytí vysílání a upozorní nejbližší wraithskou loď.WRAITHSKÝ PŘIJÍMAČ BIOMETRICKÝCH INFORMACÍ

Wraithské zařízení navržené k připojení do rozhraní antické stázové jednotky.

Prostřednictvím tohoto zařízení je kdokoliv schopen převzít identitu a vzpomínky toho, kdo byl v jednotce před ním.

WRAITHSKÝ TRANSFORMÁTOR

Toto zařízení je používáno v wraithských Dartech. Jeho funkcí je přeměnit vstupující surovou energii na specifický proudu vysoce stabilní energie.

Bez tohoto zařízení by mohlo dojít k přetížení generátoru transportního zařízení na Dartech, protože by nezvládl nápor nestabilních energetických otisků jejich obětí.

Přístroj je velice komplikovaný a je téměř nemožné ho znovu vyrobit.WRAITHSKÝ VIRUS

Virus, založený na umělé inteligenci, vytvořený Wraithy k napadení počítačových systémů na pozemské lodi Daedalus (epizoda Intruder). Tento virus je přenášen vysoce komprimovanými daty a trvá mu několik týdnů než se jeho efekt projeví. Ve chvíli, kdy se loď dostane na Wraithské území, se ale virus aktivuje, a převezme kontrolu nad řízením, aby tak loď navedl do rukou Wraithů.

Protože je tento virus umělá inteligence, dokáže se přizpůsobovat problémům a hledat řešení. Když tedy tato umělá inteligence viru zjistí, že je mu posádka Daedalu nebezpečím, navede loď do korony nejbližšího slunce, jehož radiace by zabila posádku a loď nechala nepoškozenou.

Virus je schopný se přizpůsobit všem počítačovým systémům, včetně stíhaček F-302. McKay a Hermiod dokázali tento virus zničit tak, že vyňali ze stíhaček paměťová zařízení a následně restartovali systémy celé lodi.

Wraithové ale tento virus mohou kdykoliv použít znovu, protože lidé nenašli jiný způsob obrany než vypnutí všech počítačových systémů. To může být nebezpečné ve chvíli útoku ať už na loď nebo město.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář